Program studiów licencjackich na kierunku Ratownictwo Medyczne

semestr I (I rok)
L.p. Nazwa modułu kształcenia rodzaj zajęć dydaktycznych
1. Anatomia wykłady, ćwiczenia, samokształcenie
2. Biochemia z elementami diagnostyki laboratoryjnej wykłady, ćwiczenia, samokształcenie
3. Mikrobiologia z elementami parazytologii wykłady, ćwiczenia, samokształcenie
4. Biofizyka wykłady, ćwiczenia, samokształcenie
5. Ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia wykłady, ćwiczenia, samokształcenie
6. Dydaktyka medyczna wykłady, ćwiczenia, samokształcenie
7. Etyka zawodowa ratownika medycznego wykłady, ćwiczenia, samokształcenie
8. Prawo medyczne wykłady
9. Socjologia medycyny wykłady
10. Pierwsza pomoc i podstawowe czynności ratunkowe BLS ćwiczenia
11. Kwalifikowana pierwsza pomoc/ stres i wypalanie zawodowe ratownika medycznego wykłady, ćwiczenia, samokształcenie
  Żywienia człowieka / IT w medycynie wykłady, ćwiczenia, samokształcenie
12. Wychowanie fizyczne ćwiczenia
13. Język angielski lektorat
14. Bezpieczeństwo i higiena pracy seminarium
Razem: 600 godzin, 30 pkt. ECTS
semestr II (I rok)
L.p. Nazwa modułu kształcenia rodzaj zajęć dydaktycznych
1. Farmakologia z toksykologią wykłady, ćwiczenia, samokształcenie
2. Fizjologia z elementami patofizjologii wykłady, ćwiczenia, samokształcenie
3. Informatyka i biostatystyka wykłady, seminaria, samokształcenie
4. Badania naukowe w ratownictwie medycznym EBM wykłady, samokształcenie
5. Język migowy i komunikacja alternatywna wykłady, ćwiczenia, samokształcenie
6. Zdrowie publiczne i promocja zdrowia wykłady, ćwiczenia, samokształcenie
7. Przemieszczanie i transport chorych i poszkodowanych ćwiczenia
8. Pierwsza pomoc i podstawowe czynności ratunkowe BLS ćwiczenia
9. Podstawowe zabiegi medyczne i techniki zabiegów medycznych ćwiczenia
10. Praktyka śródroczna - Zespół ratownictwa medycznego praktyka zawodowa
11. Praktyka śródroczna - Zespół ratownictwa medycznego praktyka zawodowa
12. Wychowanie fizyczne ćwiczenia
13. Język angielski lektorat
Razem: 360 godziny, 218 praktyka zawodowa 30 pkt. ECTS
semestr III (II rok)
L.p. Nazwa modułu kształcenia rodzaj zajęć dydaktycznych*
1. Psychologia w ratownictwie medycznym wykłady
2. Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa medycznego ćwiczenia
3. Chirurgia wykłady, ćwiczenia
4. Choroby wewnętrzne/badania fizykalne wykłady, ćwiczenia, zajęcia kliniczne
5. Farmakologia i toksykologia kliniczna wykłady, ćwiczenia, samokształcenie
6. Kardiologia wykłady, ćwiczenia, zajęcia kliniczne
7. Medycyna taktyczna wykłady, ćwiczenia
8. Procedury ratunkowe przedszpitalne wykłady, zajęcia kliniczne
9. Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne wykłady, zajęcia kliniczne
10. Urologia wykłady, zajęcia kliniczne
11. Diagnostyka obrazowa/ komunikacja interpersonalna wykłady, ćwiczenia
12. Język angielski lektorat
13. Wychowanie fizyczne ćwiczenia
Razem: 415 godziny, 30 pkt. ECTS
semestr IV (II rok)
L.p. Nazwa modułu kształcenia rodzaj zajęć dydaktycznych*
1. Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa medycznego ćwiczenia
2. Chirurgia wykłady, zajęcia kliniczne
3. Choroby zakaźne i tropikalne wykłady, ćwiczenia, zajęcia kliniczne
4. Medyczne czynności ratunkowe ćwiczenia
5. Otolaryngologia wykłady
6. Procedury ratunkowe przedszpitalne wykłady, zajęcia kliniczne
7. Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne wykłady, zajęcia kliniczne
8. Praktyka śródroczna: Oddział chirurgii praktyka zawodowa
9. Praktyka śródroczna: SOR praktyka zawodowa
10. Szpitalny Oddział Ratunkowy praktyka zawodowa
11. Seminarium dyplomowe seminarium
12. Język angielski lektorat
Razem: 305 godzin, 328 praktyka zawodowa 30 pkt. ECTS
semestr V (III rok)
L.p. Nazwa modułu kształcenia rodzaj zajęć dydaktycznych
1. Anestezjologia i stany zagrożenia życia wykłady, ćwiczenia, zajęcia kliniczne
2. Ginekologia i położnictwo wykłady, ćwiczenia, zajęcia kliniczne
3. Medycyna ratunkowa i katastrof wykłady, ćwiczenia, zajęcia kliniczne
4. Medyczne czynności ratunkowe ćwiczenia
5. Neurochirurgia wykłady
6. Neurologia wykłady, zajęcia kliniczne
7. Ortopedia i traumatologia wykłady, ćwiczenia, zajęcia kliniczne
8. Onkologia wykłady
9. Pediatria wykłady, zajęcia kliniczne
10. Praktyka śródroczna: Oddział Neurologii praktyka zawodowa
11. Praktyka śródroczna: Oddział Pediatrii praktyka zawodowa
12. Seminarium dyplomowe seminarium
Razem: 365 godzin, 100 zajęcia praktyczne, 30 pkt. ECTS
semestr VI (III rok)
L.p. Nazwa modułu kształcenia rodzaj zajęć dydaktycznych
1. Telemedycyna w ratownictwie medycznym wykłady, ćwiczenia
2. Anestezjologia i stany zagrożenia życia wykłady, ćwiczenia, zajęcia kliniczne
3. Medycyna ratunkowa i katastrof wykłady, ćwiczenia
4. Medycyna sądowa wykłady, ćwiczenia
5. Okulistyka wykłady
6. Psychiatria z elementami psychiatrii dziecięcej wykłady, zajęcia kliniczne
7. Geriatria i medycyna paliatywna wykłady, ćwiczenia,
8. Praktyka śródroczna: Oddział Urazowo - Ortopedyczny praktyka zawodowa
9. Praktyka śródroczna: Anestezjologii i Intensywnej Terapii praktyka zawodowa
10. Centrum Powiadamiania Ratunkowego praktyka zawodowa
11. Wielokulturowość w ratownictwie medycznym/Zasady leczenia bólu wykłady, ćwiczenia
12. Gospodarka lekami i odpadami medycznymi/Zagrożenia epidemiologiczne wykłady, ćwiczenia
13. Seminarium dyplomowe seminarium
Razem: 25 godzin, 560 praktyki zawodowe, 28 pkt. ECTS
 

REKRUTACJA ON-LINE

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony