Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w administracji, biznesie i ochronie zdrowia

Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w administracji, biznesie i ochronie zdrowia" są prowadzane we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Informacji (KSBTiOIN).

Odbiorcy studiów

Studia skierowane są do pracowników odpowiedzialnych za planowanie i organizację bezpieczeństwa teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych administracji państwowej i samorządowej oraz w biznesie. Słuchaczami mogą być również osoby planujące zajmować się bezpieczeństwem teleinformatycznym, ochroną danych osobowych lub ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego i prywatnego.

Cele studiów

Zasadniczym celem studiów jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji tworzenia systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego zgodnego z zapisami polityki bezpieczeństwa informacji obowiązującej w Jednostce Organizacyjnej oraz dokumentami dyrektywnymi i normami obowiązującymi w Polsce, a także z międzynarodowymi kryteriami oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Ponadto celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do:

 • pracy na stanowiskach: szef działu bezpieczeństwa teleinformatycznego, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, specjalisty do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego z punktu widzenia Ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • pełnienia obowiązków administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • opracowywania dokumentów bezpieczeństwa teleinformatycznego i dokumentowania procesów analitycznych i technicznych w trakcie projektowania i eksploatowania systemów teleinformatycznych.
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji specjalistów do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • prowadzenia audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego w systemach teleinformatycznych Jednostki Organizacyjnej.
 • zarządzania Zintegrowanymi Systemami Bezpieczeństwa Informacji

Zakładane zasadnicze efekty kształcenia

 • znajomość aktów prawnych, norm i standardów dotyczących ochrony informacji
 • znajomość praktycznych zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 17799 oraz PN-ISO/IEC 27001
 • umiejętność samodzielnego oszacowania ryzyka w aspekcie bezpieczeństwa informacji w oparciu o normę ISO/IEC 27005
 • samodzielne opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji
 • umiejętność opracowywania regulacji i procedur bezpieczeństwa
 • umiejętność realizacji zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym i w ogólnym stopniu zapisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • umiejętność zapewnienia właściwego z punktu widzenia Jednostki Organizacyjnej i właściwej Służby Specjalnej poziomu bezpieczeństwa w obszarach takich jak:
  - identyfikacja i klasyfikacja aktywów
  - bezpieczeństwo osobowe
  - bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
  - zarządzanie systemami i sieciami
  - kontrola dostępu
  - pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów
  - zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
  - zarządzanie ciągłością działania
 • zaplanowanie i realizacja audytu systemu bezpieczeństwa informacyjnego przedsiębiorstwa zgodnie z międzynarodowymi standardami.
 • osiągnięcie na właściwym poziomie kompetencji społecznych.

Certyfikaty

Absolwent studiów uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat wydawany przez  Krajowe Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Informacji Niejawnych.

Uwaga:
Uczelnia czyni starania, aby dla uczestników spełniających wymagania artykułu 16 i 52 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z dnia 1 października 2010 r.) zorganizować przez ABW szkolenie administratora systemu lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i uzyskania stosownego zaświadczenia wydawanego przez ABW.

Wykładowcy

Wykładowcy to praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, eksperci w zakresie planowania, organizacji i wdrażanie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przeprowadzania audytów systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym i prywatnym oraz kadra naukowo-dydaktyczna uczelni specjalizująca sie w problematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Ramowy plan studiów

Studia są prowadzone w sposób interaktywny. Wykłady uzupełnione prezentacjami mają formę dyskusji w celu ugruntowania i uzupełnienia wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Słuchacze wykonują także ćwiczenia, samodzielnie i w grupach. Ćwiczenia dotyczą zarówno czystej metodyki, jak i wykorzystania jej w praktyce. Część ćwiczeń opiera się na studium przypadku, umożliwiając sprawdzenie zastosowania metodyki w praktyce. Słuchacze opracowują samodzielnie biznes plan PPP.

Ramowy plan studiów

Przedmiot

Liczba godzin

Semestr I

Wprowadzenie do bezpieczeństwa teleinformatycznego

12

Prawne aspekty ochrony informacji

10

Zasady tworzenia systemu bezpieczeństwa informacji

80

Razem w semestrze

102

Semestr II

Zarządzanie ryzykiem w systemach teleinformatycznych

22

System zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym.

18

Podstawy Kryptografii i Kryptoanalizy. Biometria

16

Prawne aspekty ochrony informacji

10

Audyt bezpieczeństwa informacji

28

Psychologiczne aspekty procesów ochrony i pozyskiwania informacji

8

Seminarium dyplomowe

8

Razem w semestrze

110

Ogółem

212

Czas trwania i forma

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Dwudniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Kalendarz zjazdów umieszczono przy programie studiów.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wypełnienie karty rejestracyjnej
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego),
 • kopia dowodu osobistego

Opłata za studia

 • Wpisowe -  100 PLN
 • Czesne - Za całe studia: 4.500 PLN. Przy opłacie jednorazowej - zniżka 5%. W dwóch równych ratach po 2.250 PLN.

Opłatę za studia można uregulować w Uczelni lub na konto:

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Komputerowych i Medycznych
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/ Warszawa 
nr: 37 1130 1062 8000 0000 0000 6785

Absolwenci PWSBiA, zgodnie z Kartą Praw i Przywilejów Absolwenta korzystają ze zniżki w opłacie czesnego w wysokości 15%.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Rekrutacji
Budynek "A", pok. A-105 (I piętro)

Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe

* - pola wymagane
Dane Kandydata:
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Akceptuję Politykę Prywatności. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Jestem poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem moich danych jest Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Bobrowieckiej 9. *
Wyślij kopię wiadomości na podany adres e-mail.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach oraz nowościach drogą mailową.
Akceptuję wszystkie powyższe.

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony