Erasmus+ Policy Statement

Warszawska Uczelnia Medyczna (Warsaw Medical University – WUMED) is located in a vibrant, multicultural city, shaping its distinctly innovative, entrepreneurial atmosphere and international vitality. In the past decade, WUMED has embraced increasing internationalization, welcoming many nationalities. This global perspective is evident in

European and international collaboration, along with the exchange of students and staff, is ingrained in our identity. Being part of our academic community means embodying the principles of engagement with society, world citizenship, connectivity and openmindedness.

The ongoing application for the new ECHE aligns with the formulation of WUMED's new Internationalization Strategy, serving as a crucial component of the university's future governance model.

Participating in the Erasmus+ Programme from 2021-2027 will enable WUMED to contribute to the European Education Area. The University aims to provide top-notch education, training, and employment opportunities within the European single market, benefiting students and staff. WUMED is committed to promote European cultural heritage. Priorities include implementing the European Student Card Initiative, promoting eco-friendly practices, encouraging inclusivity, and supporting civic engagement.

WUMED focuses on expanding foreign language programs at the bachelor and master levels. The University plans to increase international partnerships, especially within the Erasmus+ Programme, and aims for a 20% rise in EU country collaborations. The WUMED is keen on enhancing mobility opportunities, particularly for students with fewer opportunities, promoting diversity, and ensuring equal access.

The long-term impact includes increased attractiveness for international students, improved teaching quality, and the development of new teaching methods. WUMED strives to strengthen social and cultural competencies, promote tolerance, and shape intercultural skills. The University envisions contributing to sustainable development on local, regional, and international levels.

Through increased mobilities, WUMED plans to achieve sustainable development goals, with a focus on expanding student and staff exchanges. The University aims to become a hub for innovation, emphasizing the importance of international cooperation in research and education. The Erasmus+ Programme is viewed as a catalyst for modernization and a vehicle for personal and professional development.

In conclusion, WUMED sees its participation in the Erasmus+ Programme as a transformative opportunity, not only for the institution but also for the region and local community, fostering collaboration, understanding, and progress.

Participating in the Erasmus+ Programme strengthens the vital link between education, research, and business, crucial for creating new fields of study and advancing our institution. This fosters a higher number of individuals with higher education diplomas. Quality education is enhanced by adapting curricula to meet the evolving demands of the economy, business, and the labor market, guided by insights from the Institutional Career Office. The emphasis on mobility and international cooperation elevates education quality, enabling students and staff to enhance professional skills, gain new experiences, and thrive in multicultural societies.

In a dynamic society, knowledge exchange and cooperation are essential for development. The commitment to delivering high-quality education and continuous community development at the university responds effectively to the demands of the modern economy and society.

Warszawska Uczelnia Medyczna (WUMED) zlokalizowana jest w tętniącym życiem, wielokulturowym mieście, kształtującym jego wyraźnie innowacyjną i przedsiębiorczą atmosferę. W ostatniej dekadzie WUMED podjął coraz większą internacjonalizację, przyjmując Studentów z wielu krajów. Ta globalna perspektywa jest widoczna na płaszczyźnie współpracy europejskiej a także międzynarodowej. Wymiany studentów i pracowników są zakorzenione w historii naszej Uczelni. Bycie częścią naszej społeczności akademickiej oznacza ucieleśnienie zasad zaangażowania w społeczeństwo europejskie.  

Przestrzeganie karty ECHE jest zgodne ze sformułowaniem nowej strategii internacjonalizacji WUMED, stanowiącej kluczowy element przyszłego modelu zarządzania Uczelnią. Uczestnictwo w programie Erasmus+ w latach 2021-2027 umożliwi WUMED wnoszenie wkładu w Europejski Obszar Edukacji.

Celem Uczelni jest zapewnianie najwyższej klasy możliwości kształcenia, szkolenia i zatrudnienia na jednolitym rynku europejskim, z korzyścią dla Studentów i Pracowników. WUMED angażuje się w promowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Priorytety obejmują wdrożenie Europejskiej Inicjatywy Legitymacji Studenckiej, promowanie praktyk przyjaznych środowisku, zachęcanie do włączania i wspieranie zaangażowania obywatelskiego.

WUMED skupia się także na rozwijaniu programów języków obcych na poziomie licencjackim i magisterskim. Uczelnia planuje zwiększanie partnerstwa międzynarodowego, szczególnie w ramach programu Erasmus+ i dąży do dalszego wzrostu współpracy z krajami UE. WUMED pragnie zwiększać możliwości mobilności, szczególnie Studentów o mniejszych szansach, promując różnorodność i zapewniając równy dostęp. Długoterminowy wpływ obejmuje zwiększoną atrakcyjność dla studentów zagranicznych, poprawę jakości nauczania i rozwój nowych metod nauczania.

WUMED dąży do wzmacniania kompetencji społecznych i kulturowych, promowania tolerancji i kształtowania umiejętności międzykulturowych. Uczelnia pragnie przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Poprzez zwiększoną mobilność WUMED planuje osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na rozszerzenie wymian Studentów i Pracowników. Uczelnia pragnie stać się ośrodkiem innowacji, podkreślając znaczenie współpracy międzynarodowej w badaniach i edukacji. Program Erasmus+ postrzegany jest jako katalizator modernizacji oraz narzędzie rozwoju osobistego i zawodowego.

Podsumowując, WUMED postrzega swój udział w programie Erasmus+ jako szansę transformacyjną nie tylko dla instytucji, ale także dla regionu i społeczności lokalnej, sprzyjającą współpracy, zrozumieniu i postępowi. Uczestnictwo w programie Erasmus+ wzmacnia istotne powiązanie pomiędzy edukacją, badaniami i biznesem, kluczowe dla tworzenia nowych kierunków studiów i rozwoju naszej uczelni. Jakość edukacji podnosi się poprzez dostosowywanie programów nauczania do zmieniających się wymagań gospodarki, biznesu i rynku pracy, kierując się spostrzeżeniami Biura Karier. Nacisk na mobilność i współpracę międzynarodową podnosi jakość edukacji, umożliwiając Studentom i Pracownikom podnoszenie umiejętności zawodowych, zdobywanie nowych doświadczeń i rozwój w społeczeństwach wielokulturowych. W dynamicznym społeczeństwie wymiana wiedzy i współpraca są niezbędne dla rozwoju. Zaangażowanie w zapewnienie wysokiej jakości edukacji i ciągłego rozwoju społeczności na Uczelni skutecznie odpowiada na wymagania współczesnej gospodarki i społeczeństwa.

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony