Organizacja i zarządzanie w ochronnie zdrowia

Atuty

 • Poznanie kluczowych praktycznych aspektów zarządzania podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia.
 • Przygotowanie do zarządzania w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia.
 • Wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów zarządczych, podejmowania decyzji strategicznych w tak skomplikowanym obszarze, jakim jest polski system ochrony zdrowia.
 • Wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów w obszarze ochrony zdrowia oraz wybitnych akademików.

Cel studiów

Podstawowym celem Studiów jest doskonalenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia. W trakcie studiów słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, dającą teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w nowoczesnej ochronie zdrowia.

Studia zapewnią zdobycie informacji związanych z otoczeniem prawnym i ekonomicznym działania jednostek służby zdrowia. Ponadto przedstawione zostaną akty prawne regulujące problematykę, jaką w systemie opieki zdrowotnej odgrywają organy administracji publicznej. Wskazane zostaną relacje, zachodzące pomiędzy tymi organami a jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, także w procesie restrukturyzacji i przekształceń.

Omówiona będzie problematyka pomocy publicznej dla jednostek ochrony służby zdrowia oraz formy prawne w jakich działać będą mogły jednostki organizacyjne służby zdrowia. Przedmiotem analizy będzie także proces zlecania i wykonywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych między płatnikiem a świadczeniodawcą, a także określenie sytuacji jego uczestników.  

Wykaz przedmiotów

 • Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej
 • Systemy opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej
 • Zarządzanie zmianami w opiece zdrowotnej. Restrukturyzacja i prywatyzacja w opiece zdrowotnej.
 • Marketing usług zdrowotnych
 • Jakość usług zdrowotnych oraz zewnętrzne systemy oceny jakości
 • Zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej
 • Rachunkowość w zakładach opieki zdrowotnej
 • Zdrowie publiczne. Polityka zdrowotna i społeczna
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Rola administracji publicznej w opiece zdrowotnej
 • Organizacja opieki zdrowotnej
 • Podstawy prawa pracy w opiece zdrowotnej
 • Prawo cywilne i gospodarcze w opiece zdrowotnej
 • Etyka biznesu
 • Prawa pacjenta
 • Systemy informacyjne i ich wykorzystanie w zarządzaniu ochroną zdrowia
 • Seminarium dyplomowe

Uczestnicy studiów

Oferta studiów w zakresie "Organizacji i zarządzania w służbie zdrowia" przeznaczona jest dla osób zarządzających jednostkami opieki zdrowotnej, przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej w zakresie opieki zdrowotnej, osób zatrudnionych w innych instytucjach związanych z ochroną zdrowia, osób prowadzących lub chcących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze opieki zdrowotnej, osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Absolwenci studiów podyplomowych "Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia" mają prawo do zajmowania stanowisk kierowniczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. 2000, Nr 44, poz. 520 z późn. zm.).

Wykładowcy

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez specjalistów praktyków sektora ochrony zdrowia zajmujących wysokie stanowiska menadżerskie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, nauczycieli akademickich, goście zaproszeni z ośrodków akademickich oraz praktycy specjaliści współpracujący z Uczelnią. Do prowadzenia wykładów zaproszeni są menedżerowie kluczowych organizacji opieki zdrowotnej, jednostek publicznych i niepublicznych, oraz specjaliści z obszaru finansów, ubezpieczeń w ochronie zdrowia i prawa medycznego.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają 2 semestry, zajęcia prowadzone są 2 razy w miesiącu w cyklu sobotnio-niedzielnym, soboty w godz. 8.4515.00, niedziele w godz. 8.4515.00 (łącznie 180 godzin).
 • Rozpoczęcie studiów: nabór zimowy rozpoczyna zajęcia od października 2016 roku.
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konsultacji i seminarium dyplomowego.

Warunki przyjęć

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenie studiów jest uzyskanie zaliczeń określonych w programie studiów, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie.

Opłaty

 • Wpisowe wynosi 100 zł - należy je uiścić w dniu podpisywania umowy.
 • Czesne za studia wynosi 4 000 zł. Czesne może być opłacane w dwóch równych ratach (2 x 2 000 zł).

Opłaty dla absolwentów:

 • Wpisowe wynosi 100 zł.
 • Czesne za studia wynosi 3 400 zł. Czesne może być opłacane w dwóch równych ratach (2x1800 zł).

dr hab. Joanna Jasińska
Kierownik Studiów Podyplomowych "Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia
"
Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim. W 2016 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Ukończyła studia MBA, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia oraz studia menedżerskie. Specjalista w zakresie zdrowia publicznego i medycyny społecznej. Jest absolwentką studiów podyplomowych zarządzania projektami Unii Europejskiej. Do najważniejszych dziedzin specjalizacji naukowej należy ekonomika i zarządzanie organizacjami, zarządzanie zmianami w organizacjach oraz human resources. Posiada ścisłe powiązania z praktyką gospodarczą poprzez wieloletnią pracę na stanowiskach kierowniczych. Brała aktywny udział w projektach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Jest autorem i koordynatorem kilkudziesięciu prac konsultingowych wykonywanych w ramach strategii lokalnych z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, restrukturyzacji oraz zmian organizacyjnych przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Towarzystwa Naukowego Prakseologii oraz Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Rekrutacji
Budynek "A", pok. A-105 (I piętro)

Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe

* - pola wymagane
Dane Kandydata:
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Akceptuję Politykę Prywatności. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Jestem poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem moich danych jest Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Bobrowieckiej 9. *
Wyślij kopię wiadomości na podany adres e-mail.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach oraz nowościach drogą mailową.
Akceptuję wszystkie powyższe.

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony