Warunki przyjęć na studia

 • JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - Fizjoterapia
 • STUDIA LICENCJACKIE - Dietetyka, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne

Warunkiem przyjęcia na jednolite studia magisterskie oraz studia licencjackie w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka jest posiadanie przez kandydatów na studia świadectwa dojrzałości uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej oraz złożenie:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • fotografia w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczość 300dpi,
 • potwierdzenie przelewu jednorazowej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł oraz opłaty za wydanie legitymacji studenckiej - 30 zł
       Konto bankowe:
       PEKAO S.A.
       57 1240 1112 1111 0010 9595 5327

Od kandydatów, którzy egzamin maturalny składali w roku rekrutacji lecz nie otrzymali jeszcze świadectwa, dopuszcza się złożenie zaświadczenia ze szkoły średniej potwierdzającego fakt przystąpienia do egzaminu maturalnego. Oryginał świadectwa lub odpis powinien być złożony niezwłocznie po jego uzyskaniu, jednak nie później niż do 1 października 2021r.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą rozpocząć studia pod warunkiem, że:

 • uzyskane za granicą świadectwo zawiera klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa, lub
 • do świadectwa dołączone jest zaświadczenie zagranicznych władz szkolnych lub polskiej placówki konsularnej, stwierdzającej, że świadectwo to uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa, lub
 • świadectwo zagraniczne zostanie nostryfikowane przez kuratora oświaty, zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 
 • STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) – Pielęgniarstwo, Położnictwo, Dietetyka, Kosmetologia

Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia magisterskie jest posiadanie tytułu zawodowego licencjata odpowiednio: Pielęgniarstwa, Położnictwa,  Dietetyki, Kosmetologii.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony - formularz rekrutacyjny, (formularz można wypełnić na miejscu),
 • oryginał i kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
 • oryginał suplementu dyplomu ukończenia studiów,
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • fotografia  w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczość 300dpi,
 • potwierdzenie przelewu jednorazowej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł oraz opłaty za wydanie legitymacji studenckiej - 30 zł
       Konto bankowe:
       PEKAO S.A.
       57 1240 1112 1111 0010 9595 5327
 • podpisana przez studenta umowa o naukę w dwóch egzemplarzach
 
 
 • PIELĘGNIARSKIE, POMOSTOWE STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)
 • POŁOŻNICZE, POMOSTOWE STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
 • zdjęcie w formie elektronicznej zapisane na płycie CD/DVD w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli, rozdzielczość 300 piks/cal,
 • kserokopia dyplomu pielęgniarza/pielęgniarki (oryginał do wglądu),
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (do ewentualnego zwolnienia z praktyk zawodowych),
 • kserokopia aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarza/pielęgniarki (oryginał do wglądu),
 • potwierdzenie przelewu jednorazowej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł oraz opłaty za wydanie legitymacji studenckiej - 30 zł 
       Konto bankowe:
       PEKAO S.A.
       57 1240 1112 1111 0010 9595 5327
 • podpisana przez studenta umowa o naukę w dwóch egzemplarzach
 

Studentem I roku studiów zostaje osoba, która złoży świadectwo dojrzałości, podpisze kontrakt Uczelnia - Student, wniesie wpisowe, uzupełni dokumenty oraz złoży ślubowanie w dniu inauguracji roku akademickiego.

 
Cudzoziemcy podejmujący naukę w naszej Uczelni, zobowiązani są do złożenia:
 • * świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, zalegalizowanego lub opatrzonego apostille;
 • * tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów, na podstawie których odbywa się rekrutacja;
 • * potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (paszport + karta_pobytu/karta_polaka/wiza)
 • certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikat może być zastąpiony poświadczeniem ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub potwierdzeniem przez komisję rekrutacyjną WUMed, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
 • * fotografia  w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczość 300dpi,
 • * potwierdzenie przelewu jednorazowej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł oraz opłaty za wydanie legitymacji studenckiej - 30 zł
       Konto bankowe:
       PEKAO S.A.
       57 1240 1112 1111 0010 9595 5327

* Dokumenty obowiązkowe.

 

REKRUTACJA ON-LINE

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony