Rekrutacja kandydatów z Ukrainy

Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na pierwszy rok studiów w Warszawskiej Uczelni Medycznej kandydatów z Ukrainy w roku akademickim 2024/2025* 
 1. Obywatele Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) – przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, zwani dalej „kandydatami z Ukrainy” mogą zostać przyjęci w trybie rekrutacji na studia w Warszawskiej Uczelni Medycznej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.
 2. Kandydaci z Ukrainy w postępowaniu rekrutacyjnym potwierdzają status, o którym mowa w pkt. 1, przez zamieszczenie w elektronicznym systemie rekrutacji WUMed skanu dokumentu urzędowego potwierdzającego przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa po dniu 23 lutego 2022 r. w postaci powiadomienia o nadaniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych numeru PESEL ze statusem cudzoziemca „UKR” – pod rygorem pozostawienia wniosku o przyjęcie na studia bez rozpoznania.
 3. Kandydaci z Ukrainy przyjęci na studia w trybie, o którym mowa w ust. 1, nabywają prawa studenta z chwilą spełnienia warunków, o których mowa w § 3 Regulaminu studiów WUMed.
 4. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z Ukrainy przeprowadza komisja rekrutacyjna WUMed .
 5. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która oświadczy, że posiada odpowiednie wykształcenie.
 6. Kandydat z Ukrainy w trakcie procesu rekrutacji deklaruje poziom znajomości języków obcych, w tym informuje, czy posiada znajomość języka wykładowego - polskiego w mowie i piśmie umożliwiającą kształcenie na wybranym kierunku. Jeżeli kandydat poinformuje, że posiada taką znajomość, wówczas rozmowa kwalifikacyjna odbywa się wyłącznie w języku polskim. Jeżeli kandydat poinformuje, że nie posiada wymaganej znajomości języka polskiego, wówczas komisja rekrutacyjna może postanowić, że rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w jednym z języków obcych, których znajomość zadeklarował kandydat.
 7. Komisja rekrutacyjna może potwierdzić znajomość języka polskiego na odpowiednim poziomie umożliwiającym kształcenie na danym kierunku przez kandydata z Ukrainy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 8. W przypadku braku potwierdzenia znajomości języka polskiego na odpowiednim poziomie umożliwiającym kształcenie na danym kierunku, w decyzji o przyjęciu kandydata z Ukrainy na studia zamieszcza się zastrzeżenie o obowiązku potwierdzenia przez niego osiągnięcia poziomu biegłości językowej z języka polskiego na poziomie B1 w terminie maksymalnie dziesięciu miesięcy od dnia rozpoczęcia cyklu kształcenia – pod rygorem uchylenia decyzji o przyjęciu na studia na podstawie art. 162 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 9. Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów; w uzasadnionym przypadku Rektor może zobowiązać do przedłożenia tłumaczenia przysięgłego dokumentów.
 10.  W przypadku, gdy kandydat z Ukrainy z przyczyn związanych z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy nie dysponuje dokumentami, o których mowa w pkt. 9, składa oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji uprawniających do podjęcia danych studiów wyższych Warszawskiej Uczelni Medycznej oraz o okolicznościach uniemożliwiających złożenie wymaganych dokumentów.
 11.  W przypadku, o którym mowa w pkt. 10, w decyzji o przyjęciu na studia Rektor zamieszcza zastrzeżenie o obowiązku złożenia dokumentów w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia cyklu kształcenia, przy czym nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy – pod rygorem uchylenia decyzji na podstawie art. 162 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W uzasadnionych przypadkach Rektor może w drodze zmiany decyzji przedłużyć termin złożenia dokumentów.
 12. Kandydaci z Ukrainy są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
 13. Decyzje administracyjne o przyjęciu na studia są doręczane w siedzibie uczelni w terminie miesiąca od dnia poinformowania zainteresowanego o wydaniu decyzji. Adresat decyzji obowiązany jest do jej niezwłocznego odbioru.
 14. Kandydaci z Ukrainy mogą brać udział w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia prowadzonym na zasadach ogólnych.
 
 

* Punkty 1 -13 obowiązują do dnia 30 czerwca 2024 r. Po tym terminie kandydaci z Ukrainy są przyjmowani na studia na ogólnych zasadach.
 

REKRUTACJA ON-LINE

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony